20 กุมภาพันธ์ 2562 มณฑลทหารบกที่ 28 สร้างฝายต้นน้ำ สร้างความชุ่มชื้นแก่ภูเขา "ไฟ ต้องแก้ด้วยน้ำ แต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ฉะนั้นต้องสร้างน้ำให้แก่ภู จึงจะแก้ปัญหาไฟอย่างยั่งยืน"

พันเอก สมหมาย บุษบา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 พร้อมด้วยกำลังพลดำเนินการตรวจสอบพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณภูพุทโธ ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าภูสะนาวอย่างยั่งยืน โดยฝายนี้สร้างขึ้น ทำไว้สำหรับช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำ และป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารได้ โดยเฉพาะฤดูฝนที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำที่รุนแรง อีกทั้งยังช่วยปกป้องหน้าดินช่วยลดการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี ซึ่งปกติ จะเห็นฝายกั้นน้ำส่วนใหญ่จะถูกสร้างบริเวณลำห้วย, ลำธารขนาดเล็กในช่วงต้นน้ำ ช่วยกักเก็บตะกอนได้อีกด้วย ช่วยคงความชุ่มชื่นได้เป็นเวลายาวนาน สร้างประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตพื้นที่มากมาย อย่าง แมลง สัตว์ป่า พันธุ์พืชนานาชนิดได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยกักเก็บน้ำไว้ในใช้งานได้ฤดูแล้งได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งการสร้างความชุ่มชื่นจากฝายชะลอน้ำจะช่วยให้ลดความรุนแรงจากเหตุไฟป่าได้อีกด้วย

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190220091511733